trad

trad

vila

frihet

upplevelse

utveckling

inkännande rörelser

kropps- och självkännedom

uppmärksam närvaro

medvetenhet

lika värde

struktur

respekt


Föreställ dig…

att du är i ett vackert rum. Du sitter ner och tar några grepp med din högra hand om nackens muskler. Du lägger märke till hur det känns där. Medan du håller kvar ett grepp om nackmusklerna nickar du med huvudet framåt några gånger. Efteråt vilar du och lägger märke till vad det finns för spår och förnimmelser kvar. Hur känns det nu att röra på huvudet?

Med denna rörelse blir du medveten om din nacke och hur den mår (och kanske varför). Det ökar smidigheten och cirkulationen. Det blir en förlängning av nackmusklerna samt påverkar hela den bakre muskelkedjan. Många muskler samverkar i kroppen som om den vore en och samma muskel. Den bakre muskelkedjan sträcker sig ända från nacken och ner under fötterna.

Rörelserna vi gör utförs i egen takt och efter egen förmåga utan konkurrens och värderingar.

Vi önskar återskapa en bättre balans för hela människan för att ge individen möjlighet till större frihet och ökat välbefinnande. Arbetet är en process som leder till förändring och utveckling som tar hänsyn till både kropp och själ.

391611_10150358720439191_1787008403_n

Judith Koltai

Vi är främst inspirerade av Judith Koltai, dans- och rörelseterapeut som bor i Kanada. Hon har återkommande kurser i Sverige sedan 1996. Koltai är en av Thérèse Bertherats första elever. Hon har utvecklat sin egen metod Syntonics med utgångspunkt från bl a Antigymnastik Thérèse Bertherat och Sensory Awareness Charlotte Selver.

Judith Koltai arbetar även med Authentic Movement som starkt förenklat kan beskrivas som en terapeutisk metod att uttrycka känslor via fria rörelser, Junginspirerat.

Föreningen Rörelse i vila – för avspänning och kroppsmedvetenhet (RIVAK)

Föreningen Rörelse i vila bildades i januari 2006 av en grupp sjukgymnaster, rörelsepedagoger och kroppsterapeuter. Vi vill tillsammans lära mer och utvecklas i vårt arbete och som människor i ett helhetsperspektiv.

Vi välkomnar alla som är intresserade, yrkesmässigt eller för eget bruk att vara med.

Vill du veta mer?

Kontakta info @ rorelseivila.se

eller någon av kontaktpersonerna under rubriken om oss

OBS För att mailadresserna ska fungera så ta bort mellanslaget före och efter @. Vi försöker undvika spam…