avgransare

Kurser med Judith Koltai 2019

Kursdatum   Anmälan   Om Judith   Röster om

Det var roligt att Judiths senaste kurser här 2018 blev lyckade och fick stor uppskattning!

Nu blir det ett nytt tillfälle att ta vara på med kurser med Judith,  i mars 2019.

En hälsning och brev från Judith inför kursen 2018. Sweden letter April 2018

avgransare

Vill du göra något väldigt välgörande för dig själv till hela din person, göra nya rörelser, få nya upplevelser och prova en fin speciell rörelsepedagogik?

Du kanske behöver påfyllning eller en fördjupningskurs om du jobbar som terapeut, pedagog, inom dans, teater, skapande, friskvård eller hälsa?

Vi rekommenderar varmt nedanstående uppskattade kurser med svensktalande kursledaren Judith Koltai från Canada. Hon kommer ursprungligen från Ungern och har bott många år i Sverige. Judith är en erfaren dans- och rörelseterapeut, en varm och ödmjuk person med stora kunskaper, insikt och förmåga att delge detta vidare.

Judith är en inkännande och inspirerande lärare och ledare med mångårig erfarenhet från fler håll och från många lärare. Dans, terapi, Antigymnastik och Sensory awareness är några av områden hon är utbildad inom och som hon inspirerats av för att forma sin egen metod, Embodied Practice, där både Syntonics och Authentic Movement ingår. I Syntonics läggs fokus på medvetenhet i de precisa rörelserna parat med en nyfikenhet på det som händer i kropp och själ under övningarna. Just nyfikenheten och utforskandet öppnar för ett återupptäckande av kroppens resurser och självläkande förmåga i en ständig pågående process. Judith förmedlar verkligen en tillit till deltagarnas egen process.

Kurserna är öppna för alla, inga förkunskaper krävs för att delta i en workshop. För deltagande i  fördjupningsdagarna ska du ha gått minst en workshop.

Rörelsefrihet och närvaro är liv – till både kropp och själ.

Judithvisar-s

Judith demonstrerar och förklarar hur allt hänger ihop.

avgransare

Kursdatum för kurser med Judith Koltai i Stockholm mars 2019:

23-24/3  (Syntonics) och 26-27/3 (Syntonics, fördjupning) Läs mer:

Arrangeras i samarabete med ABC Livshälsan och Lisa.

Tack för att du anmäler dig i tid, så vi vet att vi kan ta hit vår långväga gäst från Kanada! 

STOCKHOLM 2019

  • 23-24/3  Workshop i Syntonics, 14 platser

Öppet för alla, inga förkunskaper krävs. Mjuka inkännande rörelser för välbefinnande, kroppsmedvetenhet och närvaro varvat med samtal. Djupgående rörelser, med både struktur och frihet, liggande, sittande och stående. Upptäck din kropp och dig själv! Bryt upp stereotypa vanor och invanda rörelsemönster och få kontakt med de dolda möjligheterna till en ny kroppsharmoni, till avspänning och välbefinnande. Arbetet startar en process som ger avtryck i kroppen så att muskelbalans, hållning och ev. smärttillstånd kan förändras. Holistiskt förhållningssätt.

Plats och Tid: Hälsans Hus, Fjällg. 23 B,  Lokal: Stora salen, 1 tr upp.
10.00 – ca 16.30.
Pris: 2.600 kr. Medlem 2500 kr. Kan du bara delta en av dagarna så går det i mån av plats, pris 1.400 kr

Info om kursen i Stockholm fås av  Marianne Wieselberg. marianne@rorelseivila.se   eller  tfn 0709 923085

Anmälan till Workshop i Syntonics snarast, senast 8/3 med inbetald anmälningsavgift 500 kr till pg 171 44 19-7,  bg 5226-5089 (Föreningen Rörelse i vila). Frågor om anmälan  besvaras av Marianne Wieselberg tfn 0709 923085

  • 26-27/3  Fördjupningsdagar i Syntonics, 12 platser

Plats och Tid: Hälsans Hus , Fjällgatan 23 B Lokal: Stora salen , 1 tr. upp  10.00-ca 16.30

Pris: 2.700 kr.  Medlem 2600. Kan du bara delta en av dagarna så går det i mån av plats, pris 1.400 kr

Fördjupa din upplevelse av dig själv, din kropp och förståelsen av det vi utövat genom rörelser och
samtal. (Läs mer om Masterclass/Fördjupningsdagar nedan).

Info om Fördjupningsdagarna fås av Marianne Wieselberg  marianne@rorelseivila.se  0709 923085

Anmälan till Fördjupningsdagar snarast, senast 8/3  med inbetald anmälningsavgift 500 kr till pg 171 44 19-7, bg 5226-5089.

  • OBS! RABATTER FÖR MEDLEMMAR:

Deltagande i två kursdagar rabatteras med 100kr. Deltagande i tre kursdagar rabatteras med 500kr. Deltagande i alla fyra kursdagarna rabatteras med 600kr. Pris för alla fyra dagar blir 4700 kr, 3 dagar 3500 kr.

  • Hur blir jag medlem? Läs mer under medlem.
  • Anmäl dig i tid för att försäkra dig en plats!

Masterclass/Fördjupningsdagar

För dig som vill utbilda dig/vidareutbilda dig och kanske arbeta med bland annat rörelser finns en möjlighet att fördjupa dig genom att delta i Masterclass; fördjupningsdagar + workshop i Syntonics för att även få mer av det egna arbetet. Undervisningen byggs hela tiden vidare och förståelsen för arbetet ökar om man har möjlighet att delta under flera år/tillfällen vilket är önskvärt.

För att delta i fördjupningsdagarna bör du tidigare ha gått kurs för Judith, eller hos någon av oss andra aktiva ledare i styrelsen.

Judith beskriver själv på engelska:

Integral and fundamental to the work is a long-term commitment, which, through sustained and continuous training, makes possible the development of skills, a common language, and a process of distinctive, original and long-lasting personal development of physical ease, psychological adaptability and creativity in life and career.

Läs mer om Judiths arbete på hennes webbsida www.embodiedpractice-judithkoltai.com

avgransare

Anmälan

Varmt välkommen med din anmälan snarast dock senast den 12/3  2018 till kurs@rorelseivila.se  Din plats är garanterad först då anmälningsavgiften kommit in, 500:- för en workshop eller 1000:- för längre kurs än två dagar. Betalas till pg 171 44 19 –7, bg 5226-5089, betalningsmottagare Föreningen Rörelse i vila. Obs! Skriv ditt namn!  Bekräftelse skickas med E-post så vi behöver få din adress. Antalet deltagare är begränsat.

För information kan Du vända dig till Marianne Wieselberg  marianne@rorelseivila.se   tfn 0709- 92 3085 eller  Lisa Danåsen Wikström   lisa@rorelseivila.se  tfn 0739-843815

Bokningsregler Din anmälan är bindande 3 veckor före kursstart. Därefter betalas, vid  återbud, inte anmälningsavgiften tillbaka. Vid återbud senare än en vecka före kursstart debiteras full avgift, men platsen kan överlåtas. Vid sjukdom som styrks med sjukintyg återbetalas kursavgiften, dock inte anmälningsavgiften. Återbud lämnas skriftligt till kurs@rorelseivila.se Skulle kursen ställas in från arrangörens sida,  återbetalas hela beloppet.

avgransare

Om Judith Koltai och Syntonics

Judith Koltai är dans- och rörelseterapeut som bor i Kanada och är även svensk medborgare.

Judith har sina rötter i Ungern och bodde i Sverige på 1950- och 60-talen. Hon har årligen haft kurser i Sverige sedan 1996. Hon talar mycket bra svenska, men ibland blir delar av undervisningen på enkel engelska. Judith har utvecklat sin egen metod Syntonics med utgångspunkt från bl a Sensory Awareness (Charlotte Selver) och Antigymnastik® (Thérèse Bertherat). Judith är en av Thérèse Bertherats första elever och har sedan länge vidareutbildat sig hos Charlotte Selver. Nu förkovrar sig Judith bl.a. med Postural reconstruction som kommer ur Francoise Mezières arbete.

JudithKoltai

Syntonics är en metod för att lära känna sin kropp, verkligen komma i kontakt med den och få tillgång till hela sitt jag. Syntonics arbetar med små, precisa rörelser som är naturliga och låter dina muskler arbeta tillsammans på ett sätt som din kropp kommer att känna igen. Du kommer att förstå sambanden mellan de olika kroppsdelarna och lära dig att arbeta med dina muskler så att de hjälper dig, inte motarbetar dig. Dina muskler blir  mjukare och arbetar lättare. Arbetet sker i grupp men är ändå individuellt och du gör dina alldeles egna upptäckter om dig själv. Judith leder muntligen. Efteråt samtalar vi om våra upplevelser, de som så vill, och får fördjupande genomgångar och förklaringar av Judith.

Embodied practice är det övergripande namn Judith Koltai använder för hela sitt holistiska arbete. Där

ingår utöver Syntonics även metoden Authentic Movement.

Läs gärna mer på www.embodiedpractice-judithkoltai.com och bland våra länkar.

Judiths hälsningar till oss:

Brev november 2016

Brev november 2015

Brev februari -14 

Brev sept -12

Brev sept -11

avgransare

Röster om kurserna

Master Class; Dessa dagar har varit en verklig inspirationskälla i arbetet med egna grupper! Samt gett en ökad förståelse för hur muskelkedjornas samverkan även påverkar sinnet, eller helheten för att använda ett välbekant begrepp. En ökad förståelse av hur lite det behövs för att åstadkomma så mycket! – Eila , avspänningspedagog –

– Syntonics; De medvetna specifika rörelserna med stor närvaro och en fin pedagogik höjer upplevelsen av arbetet till att bli något utöver det vanliga. Det ger en djup känsla av närvaro och kroppsmedvetenhet. Jag ser alltid framemot kursdagarna där vi alltid utvecklas vidare och får en djupare förståelse för arbetet för varje tillfälle! Särskilt eftersom jag också deltagit på Ledardagarna/Masterclass i flera år. Det behövs några kurser innan man börjar få en känsla för detta stora och djupgående arbete. Varje tillfälle lämnar välgörande spår kvar i kropp och sinne – Lisa, sjukgymnast och avspänningspedagog –

Fler röster om Syntonics

– Jag tyckte mkt om innehållet som gav mig mer kontakt med mig själv, att gå på upptäcktsfärd och vara närvarande och möta det som sker och se hur det ena hänger ihop med det andra. Behöver kärleksfull uppmärksamhet.

– Pedagogiken känns vara äkta och talar till oss med en helande tydlighet och klarhet över vem vi är och vart vi kan nå med insikter om dessa djupa relationer mellan kroppens alla delar och hur de kan samarbeta på bästa sätt och tyvärr också det motsatta. Judith levandegör detta i mig på ett varmt och intagande sätt.

– Det är en fantastisk pedagogik, som på ett lyhört sätt påminner mig om kroppens visdom. Innehållet har varit bra. Less is more. Att stanna i övningarna länge är värdefullt för att se och lyssna in det som finns ”bakom” den eventuella spänningen. Judith är en fantastisk lärare som inspirerar mig enormt mycket.

– Det har varit – som alltid – väldigt lärorikt och inspirerande. De fysiska ”övningarna” är bra halva upplevelsen. Minst lika omvälvande är den kunskap och livsvisdom Judith förmedlar och förhållningssätt till livet. Detta är dagar som verkligen manar till eftertänksamhet. Fler borde få uppleva detta, så skulle vi ha en bättre värld…

– Dagarna har hjälpt mig att städa ordentligt i kroppen, spänningar, blockerande områden. Underbart att få göra en gång om året och få inspiration till eget arbete. Judith är så kunnig och så vis.

– Fantastiskt! Tack!

– Mycket intressant och spännande med att ”inte lyda”, samtal och inkänning av kroppen, långsamheten, tydligheten och lugnet som Judith har.

– Judit är mkt bra som lärare, väcker mkt reflektioner. Pedagogiskt upplagt. Mycket bra, utvecklande genom reflektioner och samtal.

– En subtil upptäcktsresa i varandet! Insikter genom att vara, göra, lyssna och formulera upplevelserna.

trad